Selamat Datang di Website Polbangtan Medan |  Pengumuman seputar Polbangtan Medan "Pengumuman PMB Polbangtan Medan Jalur Umum dan Jalur Kerjasama TA 2023/2024" dapat dilihat pada rubrik Event dibawah ! | Berita seputar Kementerian Pertanian & Polbangtan Medan  "Barista Class, Polbangtan Kementan Tingkatkan Kompetensi Petani Kopi"  dapat dilihat pada rubrik Seputar Polbangtan Medan di bawah!

Visi :

Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028.

Misi :

 • Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
 • Mengembangkan kelembagaan dan Program studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
 • Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat dan bersahaja;
 • Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
 • Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan;
 • Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

Tujuan:

 • Menghasilkan lulusan yang kompeten, professional, mandiri dan berdaya saing dan berjiwa wirausaha di bidang pertanian, perkebunan, serta mengabdi kepada bangsa dan negara;
 • Mengembangkan kelembagaan dan Program studi baru bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
 • Menghasilkan mahasiswa yang mempunyai nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat dan bersahaja;
 • Menghasilkan sumberdaya manusia Pendidikan yang berkualitas sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
 • Meningkatkan  kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan;
 • Meningkatkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

Aksesibilitas

Kontras
Saturasi
Pembaca Layar
D
Ramah Disleksia
Perbesar Teks
Jarak Huruf
Jarak Baris
Perataan Teks
Jeda Animasi
Kursor
Reset